Bag døren

Den handler om tre børn Marc,Tobias,Oliver. Marc og Tobias er brødre og Oliver er deres nabo. En dag finder de en gammel lade. En dag hvor de er i laden finder de en dør. Men ingen ved hvad der er bag døren

3Likes
2Comments
634Views
AA

5. Nej Nej Nej

Marc var helt rød i hovedet. Du tror vel ikke. Jo sagde Oliver. De skyndte sig ud til deres cykler og cyklede hen til laden. Da de kom ind i laden. Så de også al det rod. Tobias Tobias råbte Oliver men der kom intet svar. Marc gik hen ved den reol og træk i en bog. Øv det var ikke den. Døren åbnede. Oliver og Marc nåede at gemme sig. Der trådte en ud. Det var den lille pige. Hun ledte i hele laden. Hun havde gode øjne. Oliver kom til at nyse. Pigen hørte det og gik hen ved Oliver. Hun rev Oliver i trøjen med sine lange negle. Nej råbte Marc. Og løb hen og hev fat i Oliver. Pigen skreg og råbte giv slip han er min. Marc gav ikke slip. Så sprøjtede hun den parfume i hovedet på og Marc gav slip og faldt i søvn. Så smed hun Oliver og tog Marc

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...