Bag døren

Den handler om tre børn Marc,Tobias,Oliver. Marc og Tobias er brødre og Oliver er deres nabo. En dag finder de en gammel lade. En dag hvor de er i laden finder de en dør. Men ingen ved hvad der er bag døren

3Likes
2Comments
581Views
AA

3. inde i laden

De var på vej der ind men så kom Tobias på sin cykel. Hvad laver i råbte han. Tobias gå det er alt for farligt. Nej jeg vil være med. Okay Tobias. De gik ind i laden. Der var meget koldt og det var uhyggeligt. De delte sig og gik lidt rundt og kiggede. Tobias tog en bog men bogen sad fast så kom der en dør frem henne i hjørnet. De var meget bange og løb ud af laden og løb hjem. Da de var løbet hjem åbnede døren i laden. Der trådte en lille pige ud i hvid kjole. Hun så sur ud og var helt sort i ansigtet. Jeg skal nok få ramt på Jer sagde hun. Og så gik hun ind af døren igen. Da Marc og Tobias kom hjem. Kom deres mor løbende. Hvor har i to været. Bare hjemme hos Oliver sagde Tobias.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...