Bag døren

Den handler om tre børn Marc,Tobias,Oliver. Marc og Tobias er brødre og Oliver er deres nabo. En dag finder de en gammel lade. En dag hvor de er i laden finder de en dør. Men ingen ved hvad der er bag døren

3Likes
2Comments
626Views
AA

1. der hjemme

Hold op råber Tobias. Marc kaster en sko efter ham. Tobias henter mor. Marc du skal ikke kaste sko efter Tobias. Marc går ud og tager sko på og går hjem til Oliver. Da Marc kom hjem til Oliver cyklede de en tur ude i skoven. Da de var kørt kom de til en gammel lade.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...