Bag døren

Den handler om tre børn Marc,Tobias,Oliver. Marc og Tobias er brødre og Oliver er deres nabo. En dag finder de en gammel lade. En dag hvor de er i laden finder de en dør. Men ingen ved hvad der er bag døren

3Likes
2Comments
581Views
AA

4. bag døren

Tobias havde lige fået fri men det havde Marc og Oliver ikke. Tobias cyklede efter skole over til laden. Da Tobias kom ind i laden var der meget rodet. Og døren var væk. Tobias gik over til reolen med børgerne på. Han trak i den samme bog. Døren åbnede sig. Tobias gik hen til døren. Han åbnede døren. Og lige foran ham stod den lille pige i sin hvide kjole. Hun rev Tobias ind. Så sprøjtede hun noget parfume i hovedet på Tobias . Så faldt Tobias i søvn. Pigen trak Tobias ind på et værelse og låste døren. Klokken ringede Marc og Oliver skulle hente Tobias. De kunne ikke finde ham. De ledte også over i hans klasse. De spurgte hans lære. Men hun havde ikke set ham. Han er sikkert der hjemme sagde Oliver. Så gik de hjem men han var ikke der der hjemme.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...