Børnearbejde

Projekt fremlæggelse 2014.

0Likes
0Comments
509Views
AA

5. DIAS 5) - Børnearbejde (hvad laver de)

DIAS 5) - Børnearbejde (hvad laver de)

M) Børnene arbejder mest med at fremstille produkter til alt fra små loppemarkeder i landsbyer og ting der eksporteres ud til hele verden så som tøj, smykker eller endda tændstikker.

S) fx er der et meget stort marked for glasarmbånd i Indien, og de produceres oftest af børn. De sidder stille i flere timer om dagen mens de dekorerer de små perler.

M) Der er også mange af børnene der går rundt på lossepladser eller i gader og samler papir, metal og plastikrester for derefter at sælge det til store producenter der kan genbruge det, for ikke mange
penge.

S) Mange af børnene hjælper også deres forældre, enten i huset eller i marken fx i kakaoplantagerne eller i rismarkerne.

M) Mange af børnene arbejder også i miner eller på fabrikker

S) Andre børen bliver sendt væk til rigere familier eller slægtninge, for at arbejde under slavelignende forhold, uden løn.

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...