Børnearbejde

Projekt fremlæggelse 2014.

0Likes
0Comments
511Views
AA

4. DIAS 4) - Børnearbejde (statistikker)

DIAS 4) - Børnearbejde (statistikker)

M) Der findes mere end 215 millioner børnearbejdere spredt ud i hele verden, og det svarer til ca. hvert 8. barn.


S) I 2000 var hele 35% af befolkningen i Indien undrer fattigdomsgrænsen(som vil sige at de var fattige), men det er nu faldet med 10%.

M) 43% af verdens børnearbejdere er 5-11 år gamle. 28% er 12-14 år gamle & 29% er 15-17 år gamle.

S) Over 85 millioner af børnearbejderne arbejder med farlige ting.

M) 22% af alle børnearbejdere arbejder i service-industrien.. S) 9% arbejder med industri.

M) 69% arbejder med landbrug.


 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...