Børnearbejde

Projekt fremlæggelse 2014.

0Likes
0Comments
500Views
AA

3. DIAS 3) - Børnearbejde (hvorfor findes det)

DIAS 3) - Børnearbejde (hvorfor findes det)

S) Der er ingen rigtig forklaring på hvorfor børnearbejde findes.

M) En af de vigtigste årsager til børnearbejde er fattigdom.

S) Fattigdommen gør så familierne ikke har råd til at sende børnene i skole, og derfor vælger at have dem til at gå derhjemme eller sende dem i arbejde.

M) Børnearbejde eksisterer ikke fordi at familien ikke kan klare sig uden børnenes indtægt, da børnene ikke tjener nok til at have indflydelse på familiens økonomi.

S) En anden grund er tradition og dårlige skoler.

M) For hvis forældrene lader deres børn arbejde kan det være fordi det er en tradition.

S) Det kan nemlig være en tradition, at ingen i familien har gået i skole.

M) Forældre der vælger at lade være med at sende deres børn i skole, har måske ikke selv gået i skole. Og det samme med deres forældre.

S) Og hvis forældrene ikke har været i skole, ved størstedelen ikke børns rettigheder og de love der beskytter dem. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...