Børnearbejde

Projekt fremlæggelse 2014.

0Likes
0Comments
514Views
AA

2. DIAS 2) - Børnearbejde (hvor findes det)

DIAS 2) - Børnearbejde (hvor findes det)

M) Der findes børnearbejde over alt i verden, selv her i Danmark findes der utallige børn der arbejder, mange arbejder lovligt, men også mange arbejder under meget dårlige forhold.

S) Man kan finde børnearbejde over alt i verden, men der vil altid være steder det er mest udbredt. Over halvdelen af hele verdens børnearbejdere findes i Asien.

M) Indien er det land hvor de fleste børnearbejdere er, da der er over 50 millioner børnearbejdere i Indien.

S) Selvom det er gratis at gå i skole i Indien, gør mange det alligevel ikke da deres familie ikke hår råd til materialer som blyanter, bøger og hæfter. Derfor sætter de i stedet børnene til at arbejde for at tjene penge.

M) I Danmark findes der også børnearbejde. Der er bare ikke ret meget af det der er ulovligt, men det der er er meget alvorligt og mange af børnene får rygskader eller brækker knogler.

S) I Danmark er skole fx lovpligtigt og alle børn skal gå i skole til de kommer i 9 klasse, hvor de, med hjælp fra forældre, selv må bestemme om de dropper ud af skolen (som kræver at de har et job), bliver i skolen eller tager på efterskole.

M) I visse dele af Afrika er børnearbejde også meget udbredt. I Afrika findes der faktisk 1/3 af hele verdens børnearbejde. Det vil sige at det er ca. hvert fjerde barn er børnearbejder i Afrika.

S) I det sydlige Afrika er antallet af børnearbejdere steget de seneste par år, selvom det skulle være faldet.

M) I Latinamerika er børnearbejde ikke lige så slemt som i Afrika og Asien.

S) Det er alligevel stadig et problem, da et ud af ti børn er børnearbejder i Latinamerika. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...