Børnearbejde

Projekt fremlæggelse 2014.

0Likes
0Comments
515Views
AA

1. DIAS 1) - Børnearbejde (Intro)

DIAS 1) - Børnearbejde (Intro)

M) Børnearbejde er et stort problem i de gamle kulturelle, økonomiske og sociale strukturer og traditioner. Det hjælper ikke at snakke om børnearbejde, at diskutere om det er godt eller skidt, vi skal gøre noget ved det. Børn arbejder rundt omkring i verden under mange forskellige vilkår.

M) Der findes tre former for børnearbejde

M) 1. Child Work - Ikke skadeligt børnearbejde. Børnearbejde på det niveau hvor det ikke skader barnet og faktisk har en positiv indflydelse på barnets udvikling.

S) 2. Child Labour - Skadeligt børnearbejde. Børnearbejde der påvirker barnet på flere måder og forstyrrer barnets skolegang i et større omfang.

S) 3. Child Slavery - Børneslaveri. Børnearbejde når det er værst, hvor barnets forælder bliver solgt for at arbejde og barnet følger med som lån. Børnearbejde er både fysisk og psykisk hårdt for børnene, deres skolegang bliver forstyrret og de har meget svært ved at få venner og i det hele taget bare være sammen med venner den fritid som de ikke har noget af.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...