Sophie..

Sophie er en pige på 15 år, hun har langt mørkt hår og blå klare øjne. Hun er lige flyttet til en by langt nede i Jylland, hvilket hun syntes er meget nedern. Hendes mor arbejder meget, så de flytter tit, fordi vær gang Sophie for nye venner, skal de flytte igen. Så Sophie har lavet en deal med sig selv, ingen venner, ingen kæreste, fordi nr de så flytter igen, har hun intet og miste.
Men overholder hun det, læs med her så finder du ud af det..

0Likes
0Comments
145Views

1. Nyt kapitel

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...