Dikter


1Likes
0Comments
400Views
AA

8. dikt 8

Är du död eller vid liv

Har du glöd eller är intensiv

Är du kall eller varm

Vill du hålla min arm

Är du stel eller mjuk

Ska vi tillsammans gå ut

Är jag fin eller ful

Är det därför du blir gul

Vill du hålla min hand

Så kan vi tillsammans gå iland

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...