Dikter


1Likes
0Comments
503Views
AA

7. dikt 7

Man brukar ju säga att det är A och O

men om du är A så vill jag vara B

för då står jag ju närmare dig❤️

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...