Dikter


1Likes
0Comments
467Views
AA

6. dikt 6

Du är rätt okej

Hoppas bara du gillar mig

Isåfall kan jag gilla dig tillbaka

Och tillsammans kan vi baka en kaka

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...