Dikter


1Likes
0Comments
517Views
AA

5. dikt 5

Jag åker vart du vill

Bara du sitter still

Jag flyger vart du vill

Bara du håller min svans still

Jag simmar vart du vill

Bara du håller din längtan still

Jag far vart du vill

Bara du inte vill hem

För där är jag inte välkommen

Lilla vän

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...