Dikter


1Likes
0Comments
472Views
AA

4. dikt 4

Om jag ändå vore kär

Då kunde någon mer vara här

Inte bara jag

Ensam och svag

Med någon annan vid min sida

Behöver inte bara jag lida

Med någon mer än jag

Behöver inte jag vara svag

Jag kunde dela min sorg med dig

Så kunde du dela din glädje med mig

Då blir vi som en våg som ingen kan vända

Då blir vi som ett tåg som ingen kan sända

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...