Dikter


1Likes
0Comments
524Views
AA

3. dikt 3

Jag gillar blåbär

Du gillar fisk

Släkt med dig jag är

Men jag är inte gift

Vi båda är rätt olika

Men ändå så lika

Vi har samma tankar, känslor och idéer

Fasst vi båda är inte så förtjusta i romanser

För den delen inte heller canser

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...