Dikter


1Likes
0Comments
515Views
AA

2. dikt 2

Jag är här

Du är där

Och om våra vägar bara kunde korsas

Så skulle jag vara kär❤️

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...