Dikter


1Likes
0Comments
523Views
AA

11. dikt 11

Bara du ler

Så ler jag tillbaka

Bara du ler

Så ber jag att få smaka

Bara du ler

Kan allting hända

Bara du ler

Så står jag på ända

Bara du ler

Du blir allt jag ser

Och så vill jag att du ska förbli

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...