Dikter


1Likes
0Comments
526Views
AA

10. dikt 10

Här sitter jag

Här sitter ingen mer

Även om jag så hade velat

Så är det ingen som inte sett mig svika

Jag tror jag kan vara ärlig

Bara någon kan vara det mot mig

Jag vill ha någon jag kan berätta för

Om ödet som väntar mig

Någon som kan förstå

Någon som kan bara vara

Och någon som bryr sig

Jag ber om någon som lyssnar

Jag ber om någon som ser

Att i mina fula ögon

så finns det någon som ber

Om en själ som kan offra sig för mig

❤️

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...