Dikter


1Likes
0Comments
525Views
AA

1. dikt 1

jag gillar dig

Du gillar mig

Vi är tillsammans

Bara du aldrig dör

Bara jag aldrig dör

Och om vi dör så ska vi göra det tillsammans

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...