My life ✌️

Ik schrijf over mijn dagelijks leven, hoe ik me voel enz.

0Likes
1Comments
234Views

1. Het begin.....

Mijn leven begon met veel geluk.... Als kind vas ik altijd heel geluk ik maakte veel plezier totdat er iets gebeurde met mij..... hier begint het verhaal van mijn leven. 

Ik was 6, een goede band met mijn neef hij was 16. We hadden veel contact en waren goede vrienden, maar mijn leven veranderde helemaal. Ik ging samen met mijn oma naar mijn tante en neef, ik ging eigenlijk voor mijn nicht maar ze was er niet. Ik vond het spijtig maar mijn neef was er we zaten samen op zijn kamer. Hij wou zoveel dingen doen waar ik toen nog niets over wist, hij deed de deur in het slot. Ik begon bang te krijgen, veel  kan ik me niet herinneren en daar ben ik blij om en wat ik nog weet ga ik in dit verhaal niet schrijven. Ik heb daarna ooit meer met hem gesproken, ik haatte hem! 

Hier begint mijn leven mee, mijn volgend hoofdstuk ga ik vertellen over het nu. Ik ben ondertussen 15. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...