Wrong Track

Esma er en pige på de omkring 16½ år. Eftersom hun hele hendes liv har boet i skoven "Dark Villa", flytter hun omsider ud i storbyen, hvor så hun møder massere af fjendtlige og dog imødekommende mennesker.
Efter al sin skræk om drengen Jally, der heletiden opsøger hende, kommer hun ud i vanskeligheder. Eftersom Jallys stalking varer ved, ser hun kun en udvej. At vise ham tillid.
Med tiden bygger hun og Jally et forhold op, som ingen kan stå i vejen for, som er stærkt, lidenskabelig og ikke mindst ærligt.
Esma virker som en stærk pige, der forfølger troskab til omverden. Men ender ud i et kæmpe dilemma mellem to verdener..
"Wrong Track"

0Likes
0Comments
117Views

1. Resumé

Esma er en pige på de omkring 16½ år. Eftersom hun hele hendes liv har boet i skoven "Dark Villa", flytter hun omsider ud i storbyen, hvor hun der kommer ud blandt mange fjendtlige og dog imødekommende mennesker. 
Efter al sin skræk om drengen Jally, der heletiden opsøger hende, kommer hun ud i vanskeligheder. Eftersom Jallys stalking varer ved, ser hun kun en udvej. At vise ham tillid.
Med tiden bygger hun og Jally et forhold op, som ingen kan stå i vejen for, som er stærkt, lidenskabelig og ikke mindst ærligt.
Esma virker som en stærk pige, der forfølger troskab til omverden. Men ender ud i et kæmpe dilemma mellem to verdener..
"Wild Track"

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...