hvordan er det at være dicte??????

DEN ER RANDOM!!!!!

0Likes
4Comments
559Views
AA

2. MINE VENNER

jeg har 67 venner på my space jeg elsker dem snakker tit med dem om moe tøj og alt sådan noget jeg elsker min vener og jeg elsker min kærste paulo han er en mega lækker dreng og jeg synes han er sej !!!!!!!!!

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...