hvordan er det at være dicte??????

DEN ER RANDOM!!!!!

0Likes
4Comments
560Views
AA

3. DICTE????

 DIcte prutter på toilettet. SÅKOMMER HENDES MOR IND OG SIGER DICTE HVAD HAR DU GANG I OG HUN SIGER JEG SKIDER ER DU SØD AT GÅ UD ????? HUN SIGER NEJ JEG VIL EJ JEG VIL VÆRE MED TIL ATPRUTTE OG SÅ SIDDER DE OG PRUTTER HELE NATTEN LANG

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...