My Cathedral

First EP of Z. G.

0Likes
0Comments
539Views
AA

6. Szerelmek

Vigyél el minden kicsit

Keress meg minden nagy dimenziót

A szememben

Áss bennem gödröt

De csak is fával tedd

Tartsd bennem a lelket

Ha már mindenem elviszed

Ez maradt nekem

Minden ami megvéthet

Felébredni könnyű

De az egész tézist megtörted

érezni fogom

de te a sámánnal lebegsz

És valami más is maradt veled

Szerelembe estem

az igazság

a beteg

a fáradt

a gyermek

És arra gondolok

Drágám elesel

De te megrekedsz

Engem tartasz

engedj már el

Nő vagyok

A keseredés határán

A bőröd más lett érzem

Zsebeket varrok

A zárak alá

A dühöd éltet

Megértem

Minden titkom elrejtem

Gyémántos keretbe

Vidd amit szentnek teremtettél

Szerelembe estem

az igazság

a beteg

a fáradt

a gyermek

Egyszerű akarok lenni

de a gondolata megőrjít

Nem kell bizonyíték

Nem kell kabala

Nem kell a bölcsességfog

Amikor ugyanúgy érzem amit te

Azt hívom szerelemnek

Rongyos hajótest vagyok

Építs meg papírból koponyám darabjait

Mélyen diszkrét Márvány vállak

Veled izzanak nem értem miért

A nagy szerelmek

Nem fogom befejezni

Amit elkezdtem

Rosszul vagyok ettől

te is rosszul leszel

Nem vagyok olyan hülye mint ez

Emésztem a megszentelt szeszélyed

Fogpiszkálók tartják a sárral telt szívem

Kanyarog a megszentelt lelked

Minden évben el szelel

Tétet teszek rád

Nekem ennyit ér az életed

Vizuálisan látom

Győzhetetlen vagy

Tartasz engem

Énekled

Dicső dalodat zenged

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...