My Cathedral

First EP of Z. G.

0Likes
0Comments
540Views
AA

8. Mummy

Mami úgy alszom mint a nyíl.

Parancsolom szeress amíg élsz

Feszül a pupilla

Szorosan kizárván

Amikor csengőim csengenek

Kicsi csengőim árván.

 

Mami levegő van az ágyam alatt

Oh mama suttog nekem

Suttog nekem amikor megpihenek.

Parancsold nekik

Éltessenek

Éltessék mi vagyok és érted leszek.

 

Mama a víz felébredt

És a lábaim oh mama

A lábaim elgyengülnek oh de hamar.

Parancsold meg nekik

Vegyék kölcsön a te sovány kereted

És óvjad meg erőm míg felkelsz

Őrizd életem szíved ketrecében.

 

Mami rakoncátlan voltam

Az álmaimban Oh mama

És amikor aludtam

Kis lyukakat fúrtak

Pupillám szívébe

Talán látlak oh mamim

Talán látlak majd mikor eljő a tél.

 

Mama a víz felkelt

A hajam ó mama zöldre változott

Én leszek a te úszó szigeted

Parancsold ,hogy biztonságban

Biztonságban élj

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...