Mine covers¦ My covers

Jeg vil ligge alle de covers jeg har lavet ud her.
Hvis du gerne vil 'bestille' et cover så skriv i kommentaren.

Titel:
Forfatternavn:
Kort resumé:
Personer:
Citat:
Stemning:
Baggrund og andre billeder:
Andet:
Må mit navn stå på coveret?
Håber at høre fra nogen da jeg elsker at redigere billeder!

Here's gonna be all of the covers I've made. If you want to 'order' one just answer these things in the comments.

Title:
Writername:
Short about the story:
Persons:
Quote:
Feelings:
Background and other photos:
Other:
Can my name be on the cover?
Hope to hear from someone!

2Likes
17Comments
1306Views
AA

8. Rainbow wishes- The human world af mig

Det her er til den historie jeg skrev om i en af mine mumbles. Ser det interessant nok ud???

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...