Een kind zonder Moeder

Over een kind dat zijn moeder verloor

1Likes
0Comments
207Views
AA

1. Jaspers moeder die overleed


Dit is het verhaal over Jasper, een jongen van 8 jaar op het moment wanneer zijn leven uit elkaar valt. Zijn moeder,  Mien, 41 jaar lijdt aan kanker. Jasper maakt het spijtig genoeg van dichtbij mee.
Dromend zit Jasper voor het raam en kijkt naar buiten. Hij wou dat zijn moeder beter was en dat die vernufte lucht van het ziekenhuis minder in zijn neus zou doordringen. Het ziekenhuis stonk, zoals alle ziekenhuizen natuurlijk. Hij en zijn tante Jolanda zijn in het ziekenhuis bij zijn moeder Mien. Mien die tussen alle zieken hier ligt maar er toch nog heel goed uit ziet... wat doet ze hier dan nog? Dat vraagt Jasper zich al een hele tijd af. Waarom zij hier in dit ziekenhuis? Ze is toch niet ziek? Mien moet strijden tegen de ziekte maar wilt die troep die ze morfine noemen niet. Maar de dokters gaan tegen haar wil in en injecteren toch morfine in haar lichaam. Door die morfine doet ze anders, ze lijkt geen normaal mens meer, ze praat over dingen die er niet zien. Dingen die zij alleen misschien ziet of denkt?
Jasper begint te lachen maar hij weet of beseft nog niet eens dat het zijn laatste nacht kan zijn dat hij zijn moeder ziet. Na een tijd in het ziekenhuis te zitten verlaten Jasper en zijn tante het ziekenhuis. Ze gaan naar zijn tantes huis waar zij met Jaspers oma woont. Daar slaapt hij voor even. Dat dacht hij tenminste. Hij dacht het gaat niet meer lang duren voor dat zijn moeder beter zou zijn. Dan kon hij terug in zijn eigen bedje slapen en zijn moeder elke dag helpen. Tegen de ochtend wordt zijn droom kapot geslagen. Het noodlot sloeg toe. Zijn moeder overleed. Jasper begrijpt het niet. Hij kan het niet beseffen of vatten. Waarom zij? Waarom niet iemand anders?
Met familieleden gaat Jasper naar het ziekenhuis waar Mien roerloos in bed ligt. Haar laatste adem was een tijd verstreken. Ze is wit en stijf, waarom is dat? Zo was ze toch vroeger niet?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...