Wat wilt hij van me?

Een verhaal over een meisje dat plots ontdekt dat iemand haar achtervolgd. Maar dat is nogmaar het begin! Ze moet verschillende opdrachten volbrengen, anders word ze gestraft.Zo word ze behandeld als een hond met een schokhalsband,.... Zal ze ooit terug thuis geraken??? Lees het verhaal als je wil weten hoe het afloopt! Veel leesplezier! x

0Likes
0Comments
287Views
AA

2. Wie is die persoon op de achtergrond?

Toen ik eindelijk thuis kwam smeet ik mijn boekentas aan de kant, deed mijn jas uit en rende de trap op. Ondertussen zette ik mijn computer al op. Op de weg naar huis hadden ik en mijn beste vriendin zitten nadenken over wie die man kon zijn en hoe hij eruit zou kunnen zien. Dit had nog meer nieuwsgierigheid veroorzaakt bij mij. 

Mijn computer was eindelijk opgestart en ik opende direct de foto's van gisteren. Ik ging kijken naar de eerste, er was niemand te zien dacht ik eerst. Toen besloot ik naar de volgende foto te gaan kijken en daar zag ik een man staan op de achtergrond. Ik zoomde in en dacht na of ik hem zou moeten kennen, maar er kwam niets in mij op. Ik dacht dat het gewoon wel een toevallige voorbijganger zou geweest zijn. En dat het meisje op school mij gewoon schrik wou aanjagen. Ik besloot om voor de zekerheid te gaan kijken naar de volgende foto.

Maar plots zag ik diezelfde man weer staan. Ik trok al een bedenkelijk gezicht maar besloot om mezelf gerust te stellen en tegen mezelf  te zeggen dat die voorbijganger gewoon traag voorbij was gelopen. Ik keek naar de volgende foto. Maar daar kwam mijn angstgevoel weer terug, die man was er nog altijd en deze keer keek hij in onze richting!  Ik ging kijken naar de volgende, volgende, volgende,volgende,..... op elke foto zag ik de man staan, steeds dichter en dichter bij ons!
Ik besloot naar mijn viendinnen te smsen en te vragen of zij de man misschien kende. Ik keek naar de laatste foto, die we genomen hadden op de fiets, mijn beste vriendin en ik. Maar ook daar zag ik plots iets opmerkelijk op de achtergrond! 

Ik zag dat er een auto geparkeerd stond, 2 meter achter ons, waar we gestopt waren om de foto te nemen. Ik schrok zo hard dat ik mijn gsm bijna op de grond liet vallen.

Mijn vriendinnen smsten terug dat ze direct zelf zouden gaan kijken naar de foto's. 
Plots ging mijn telefoon. Ik zag dat mijn beste vriendin belde. Ik nam op en ze vertelde dat ze de man heel beangstigend vond. Ze vertelde me ook dat ze de man nog nooit gezien had. 
Terwijl ik aan het bellen was met haar, liep ik rond in mijn kamer. Ik keek door het raam en zag plots een auto aan de overkant van het straat staan. Ik zag ook dat de man naar boven keek, recht richting mijn raam. Ik werd plots zo bang dat ik terug achter mijn computer ging zitten. De laatste foto stond nog open. Plots zag ik dat diezelfde auto van op de foto nu ook aan de overkant van de straat stond. En ik ook de man in de auto herkende, dat hij dezelfde was als op de foto! 

Ik vertelde mij vriendin dat die aan de overkant van mij straat stond. Ze zei dat ik terug moest gaan kijken en de nummerplaat opschrijven, als ik die kon lezen. Ik ging terug naar mijn raam en zag dat de man nog steeds naar mijn raam keek. Maar plots toen hij door had dat ik ook naar hem keek, reed hij snel weg. Ik was net te laat om zijn nummerplaat te lezen. 

Mijn vriendin zei dat ze moest gaan eten dus moest ze ophangen. Ik zei smakelijk en hing op.
Ik begon over alles na te denken en kreeg opeens een rilling over me heen. 

Plots ging mijn telefoon weer af. Ik zag dat het een onbekend nummer, ik twijfelde maar nam toch op. Het enige wat ik hoorde was: IK ZIE,IK ZIE, ALLES WAT JE DOET..............

Toen hing hij de telefoon op .....................

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...