digte

dette er så mit digt til "digte" konkurrencen. håber i kan lide det:D

0Likes
0Comments
441Views
AA

3. forfatterbesked

jeg håber at i kunne lide mine "digte"

 og jeg håber også at det er okay at jeg skrev dem ind på engelsk. jeg er bare meget bedre til at skrive på engelsk.  I må gerne like<3

 

og undskyld for stavefejl<3<3

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...