I teach you....

Na Achely's dood weet Harry geen weg meer met zichzelf. Hij gaat zo vaak mogelijk langs bij haar graf en ook bij haar ouders ,maar wat als blijkt dat Achely een zusje Lottie van 14 jaar heeft.

5Likes
2Comments
585Views
AA

6. Wit licht

LOTTIE'S POV:

Ik had het ziekenhuis gebelt en ze hadden Harry weggebracht. Ik zat nu in de gang te wachten tot er iemand kwam die zei da hij ok was. Ik hoop zo dat hij ok is, ik weet niet meer wat er gebeurt is, maar ik  hoop dat het niet mijn schuld is dat hij daar ligt. 

 

HARRY'S POV:

Waar ben ik, het enige wat ik zie is een witte kamer' zonder ramen en deuren.

"Hallo is hier iemand!" "Iemand-mand-and-and!" Mijn stem egogode doorheen de ruimte en uit de muur kwam een fel wit ligt. Het leek wel of er een deur open ging. "Hallo wie of wat ben jij?!"

"Harry, is dat nu een manier om mij te begroeten?" Die stem , van waar kende ik die stem? "Kom  Harry." Zonder naar te denken volgde ik de stem en ging voorzichtig het witte licht in. "Welkom Harry." 

Eindelijk zag ik het gezicht van de stem en zag ik wie het was. Het was "Ach?!" 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...