I teach you....

Na Achely's dood weet Harry geen weg meer met zichzelf. Hij gaat zo vaak mogelijk langs bij haar graf en ook bij haar ouders ,maar wat als blijkt dat Achely een zusje Lottie van 14 jaar heeft.

5Likes
2Comments
674Views
AA

2. De begrafenis

HARRY'S POV:
Vandaag was Achely's begrafenis. Ik kan nog altijd niet geloven dat ze gewoon weg is, dat ik haar nooit meer zal kunnen vasthouden en zegge 'Ik hou van je Ach'. Niall zat naast mij in de kerk en hield Katie's hand vast. Ik keek rond in de kerk of ik haar ouders kon zien, ze hadden me gevraagd of ik straks eens langs wou komen, natuurlijk had ik ja gezegd. Toen ik ze zag zitten, zag ik tussen hun een meisje die ik ongeveer 12 jaar schat, wie was zei en waarom zat ze tussen Ach haar ouders? Na de begrafenis ging ik naar Achely haar ouders, ze stonden buiten aan de kerk op mij te wachten, maar da meisje stond ook bij hun. Ze leek een beetje op Ach, Ach alleen aar door aan haar naam te denken krijg ik al tranen in mijn ogen, ik mis haar zo verschrikkelijk hard. "Harry bedankt dat je gekomen bent." zei Achely's moeder. "Geen probleem mevrouw." zei ik. Achely's vader legde zijn arm om het meisje. "Harry, we willen je graag voorstellen aan nog een lid van de familie, dit is Lottie, Achely haar jonger zusje, ze is 14 en mist haar zus verschrikkelijk." Ik keek naar het meisje en zag hoe hard ze op haar zus leek. "Harry we zouden je eigenlijk iets moeten vragen?" zei Achely's en lottie's vader. "Vraagt u maar meneer." "Zou jij op Lottie kunnen passen, ik weet da ze 14 is en dat ze alleen kan blijven, maar ze heeft nog hulp nodig met studeren." "Natuurlijk meneer en mevrouw , dan heb ik ook wat anders aan mijn hoofd." "Oh Harry je bent een schat." Ik ging met de familie Green mee naar huis en we bleven nog even praten, ik kon ook goed met Lottie over weg en merkte hoeveel ze op Ach leek.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...