just one night with five guys...

Ella en Minne zijn al BFF sinds de kleuterklas
en besluiten voor hun 18e verjaardag een week naar Londen te gaan.
Maar dat loot anders dan gepland,
als ze een avond terug komen van de club,
gebeurt er iets dat je maar 1 keer in je leven meemaakt...

1Likes
2Comments
302Views
AA

2. de dag voor vertrek

MINNE'S POV

" vergeet je bikini niet " roept mama vanuit de keuken." Er is niet eens een zwembad " roep ik terug. Het is even stil. dan gaat de deur open." Je weet maar nooit " zegt mama. raar, en het is niet de eerste keer, ze doet nu al de hele week raar. Ze komt terug binnen en geeft mij een enveloppe. Ik open het." OMG " was het enige dat ik er kon uitkrijgen. Ik gaf haar een knuffel. "dank u! zij ik. Het ware tickets voor één van de grootste fuiven EVER. raar. ik mag normaal gezien nooit naar fuiven?!?! ik wou direct Ella bellen. Op het moment dat ik mijn gsm nam trillde die. ik opende het bericht, het was van Ella. 'Call me!!xx' stond er. ik belde haar natuurlijk direct.

ik: 'hallo?'

zij: 'heey '

ik: ' waarom moest ik bellen???'

zij: 'mijn mama doet raar!'

ik: ' hoezo? '

zij : ' ze zij dat ik m'n zwemspullen moest meenemen, en dat ik niets mocht plannen op morgenavond!?'

ik: ' hier is da 't zelfde, maar ik weet waarom!'

zij: ' waarom?'

ik: ' we gaan morgenavond naar een fuif!! '

zij: ' super welke? '

ik: 'PARTY QUEEN!!'

zij : 'SUPER!!! maar was van da zwemmen'

ik : ' geen idee! mr 'k moet gaan, tot morgen! '

zij : 'tot morgen!'

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...