På Kanten

Året er 2045 og intet er som det plejer at være. Det gamle USA bliver nu styret af en magtgal mand, kaldet Corrigan. Borgene bliver konstant overvåget og er isoleret fra resten af omverden. For at undgå oprør har Corrigan lavet et slags spil. Hver måned bliver et ubestemt antal af unge og voksne tvunget til at deltage. Alle deltagerne skal hænge på kanten af et dybt hul. Hvis de ikke er stærke nok, vil de falde. Det er op til én deltager at redde 3 deltagerer, inden det er for sent. Resten vil dø.
Hvem ville du redde?

4Likes
5Comments
465Views
AA

1. .-

 

 

På Kanten

Af LauraSkauge

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...