allas bok!!!!!!!!!!!

okej du kan alltså kommentera vad du har för idéer till denna historia och vad DU vill ska hända det är ni som bestämmer!

0Likes
5Comments
493Views

1. prolog!

okej i den här boken ska ni få bestämma om vad den ska handla om som t.ex. Vampyrer, änglar, kärlek, vänskap, skräck. Så du kan sluta leta efter en novell som har dina behov. jag ska försöka få in alla idéer! men jag har ett villkor: INGET JÄVLA 1D!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...