Dangerous love (Dutch)

Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

3Likes
1Comments
2576Views
AA

32. Missing...

HARRY'S POV:

Ik weet bijna zeker dat Liam ontvoerd is. Iedereen behalve Paul was er bij komen zitten en we waren allemaal aan het denken wie Liam zou ontvoerd hebben. Sam was de eerste die iets zei "Misschien een gestoorde fan." De jongens en ik schudden allemaal ons hoofd, ik antwoordde. "Onze fans doen misschien wel gekke dingen om ons te ontmoeten, maar dit, nee, dit zouden onze Directioners nooit doen en ze weten ook niets van Darcy, dus..." Charlotte kreeg een goed idee. "Zou Danielle niet weten waar hij is, ik weet dat het uit is, maar ze hebben toch nog altijd contact met elkaar, niet?" "Ja goed idee, Sam, Niall en Willy jullie blijven hier om Paul bezig te houden, hij mag niets te weten komen, dan blaast hij het hele concert af!" Ik nam de leiding, weet ik veel waarom, ik deed het gewoon. 

 

Een kwartiertje later...

 

ZAYN'S POV:

We kwamen aan bij Danielle, we dachten dat zij wist waar hij was of dat hij misschien dat hij daar was. Eleanor ging aanbellen samen met Louis en Jacob. Daarna gingen ik en Charlotte via het raam naar binnen en Harry ging beneden kijken. "Charlotte, kom ze zijn binnen." Ze gaf Harry nog snel een kus en ging toen mee naar buiten. "Dus, ik ga je eerlijk zeggen, ik heb dit echt nog nooit gedaan!" Zei ze. "Oh ,dat komt goed uit, ik ook niet!" We begonnen te lachen. Toen we boven waren zei ik."Eigenlijk, is dit nog wel leuk." "Ja, vind ik...ooh." Ze struikelde en viel recht op mij, haar gezicht was misschien een paar centimeter van het mijne weg. Ik keek haar recht in haar ogen. "Wow, wat heb je mooie ogen." "Dankje." Zei ze. Mijn hoofd ging dichter naar het hare en we kuste. OMFG ik kus met de vriendin van 1 van mijn beste vriende!

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...