Rebeckas dagbok

Hej jag heter rebecka jag är 8 år jag tycker om att skriva berättelser här är min dagbok tack för att du läser!

1Likes
1Comments
575Views
AA

1. Minimajn var på zoo

  Minimajn gick till zoo och sen  gick han till glasskiosken Alex jobbade. Där köpte han glass. 

Sen gick han till giraffen och den blev avundsjuk så giraffen lipade till Minimajn  så han fick gå till Alex och köpte en till glass. Minimajn gav giraffen en glass.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...