You are perfect ( niall )

Niall ontmoet een meisje bij nandos...
Naill , Liam , Harry , Louis en zayn zijn op vakantie. Niall ontmoet daar een perfect meisje voor hem maar voelt zij iets voor hem ?
Lees mijn boek als je het wil weten....
Veel plezier !!!!!!
xxx

2Likes
8Comments
691Views
AA

20. Wat heb ik gedaan ????

EMILY'S POV:

Nick nam me mee naar buiten. We gingen samen naar zijn auto omdat hij zei dat hij daar pilletjes had tegen mijn kater. We liepen er hand in hand naartoe maar wat we niet zagen was dat Zayn ook buiten zijn sigaret aan het roken was. Hij was ons stiekem gevolgd en had zich verstopt achter een struik.

Ik stapte in Nick's auto en vroeg onmiddellijk naar het pilletje. Hij zei dat ik moest stoppen met praten en pakte me vast en probeerde me te kussen. Raar genoeg trok ik niet weg, was ik nog verliefd of hem of was het van de alcohol ?? Nee, het kon niet zijn dat ik nog gevoelens voor hem had !! Ik was met Niall en ik hou van hem en dit mag niet !!! Maar toch gebeurde het: Nick trok me mee naar de achterbank en begon me te kussen en trok mijn zwarte kleedje uit. Ik hield hem niet tegen ! Waarom deed ik dat ??? Ik begon hem terug te kussen met de gedachte dat het niet kon. Maar toch...

Zayn had alles zien gebeuren vanaf de struik. Hij bleef daar zitten tot ik uit de auto kwam. Mijn haren waren in de war en mijn kleedje was gekreukt. Zayn kwam naar me toe en vroeg me wat er gebeurd was.. "Niets hoor, gewoon wat bijgepraat!" (Loog ik...)

NIALL'S POV:

Waar was ze toch naartoe ? Ik kon haar nergens vinden. Hailey, (Emily's vriendin die mee was gekomen) wist ook niet waar ze was. Opeens kwamen Zayn en Emily naar binnen, ik liep op ze af en vroeg waar Emily gezeten had. Ze vertelde me dat Nick haar enkele oude foto's wou laten zien (Gelogen dus...). Niall stelde voor om terug naar het hotel te gaan.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...