You are perfect ( niall )

Niall ontmoet een meisje bij nandos...
Naill , Liam , Harry , Louis en zayn zijn op vakantie. Niall ontmoet daar een perfect meisje voor hem maar voelt zij iets voor hem ?
Lees mijn boek als je het wil weten....
Veel plezier !!!!!!
xxx

2Likes
8Comments
755Views
AA

8. ik ben niet verliefd , of wel ?

Emily's POV : 

ik deelde een kamer met een beroemde ? Mijn leven kan echt niet meer stuk ! 

"dus.....kan ik je helpen met de verhuis ?" vroeg hij. "eeuh , ja als dat gaat." voordat ik men telefoon in handbereik had , was hij al aan het bellen. "zo , de taxi komt er zo aan !" grinnikte

hij. ik kon er niet aan doen maar een grootte lach verscheen op mijn lippen !                            na tien minuten vertrokken we met de taxi naar mijn oud appartement. ik pakte een paar spullen in terwijl niall eens aan het rondkijken was , hij keek zo verbaasd maar dat was begrijpelijk want het is ook duur. "zo , ik heb alles ingepakt !" hij keek naar mijn valiezen want het was een hele hoop dat mee moest verhuizen. hij droeg AL mijn valiezen naar buiten , hij was dan ook zo sterk. 

Niall heetf echt zo mooie ogen en zijn haar is zo leuk ! ik vond hem gewoon leuk ! we stapte in een taxi ( die hij weer had geregeld !). dus daar ging ik dan weg van men huis , weg van al mijn herinneringen , maar ik wist dat ik nu een beter leven zou hebben met veel vrienden om me heen en het is niet duur ! 

 

Niall's POV : 

de hele weg was het stil en ze keek alleen maar naar buiten. eindelijk aangekomen aan het hotel keek ze me aan met mooie blinkende bruin ogen , ze waren zo mooi ! ik lachte naar haar en ze gaf me een zwakke glimlach terug. 

we waren in de kamer en ze ging een douche nemen terwijl ik naar tv aan het kijken was. toen ze klaar was had ik mijn pyjama al aan en ze vroeg me als ik al ging slapen nadat ik de tv had uitgedaan. "nee , jij ?" vroeg ik met een zachte stem. "kan ik dan met je praten ?" ik knikte we begonnen te praten en ik vond haar echt leuk , ze vertelde me grappige dingen over oude thuis en over haar werk enz ! 

het was echt een lange nacht ! 

 

Emily's POV : hem kon ik echt alles vertellen. ik vertrouw hem echt helemaal en ik denk dat ik iets voel voor hem maar ik ken hem amper ! 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...