Sunflowers for Amy

This is the only thing I wrote in Polish first so it was rather hard to translate and I'm still not sure if everything makes sense :) I'll post my Polish version as a second chapter 'cause I know a few people who may want to read it :)

4Likes
3Comments
802Views
AA

2. Słoneczniki dla Amy

 

trochę żółci, pomarańczy

trochę tego i owego

szczypta radości

szczypta refleksji

i garść miłości

wszystko to nadziane

na kilka zielenistych patyków

zwanych często, nie wiadomo dlaczego

łodygami

ściśnięte razem

ograniczone ściankami naczynia

maczają swe końce

w połączonych ze sobą kroplach

nieskazitelnie czystej wody

oto piękno

według Vincenta Van Gogha

ktoś mógłby rzec:

on nie lubił słoneczników

inny by dodał:

z miłości je namalował

miłość, jaśniejsza niż słoneczniki

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...