At midnight

At midnight er en samling af digte jeg har skrevet. Jeg har skrevet de fleste midt om natten, hvor jeg synes det er nemmere at få sine følelser ud. Nogle af dem er måske en smule melankolske, men sådan er det jo.

2Likes
0Comments
645Views
AA

1. At midnight

At midnight

The good kid dream

The bad kid drink

And the misunderstood die.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...