At midnight

At midnight er en samling af digte jeg har skrevet. Jeg har skrevet de fleste midt om natten, hvor jeg synes det er nemmere at få sine følelser ud. Nogle af dem er måske en smule melankolske, men sådan er det jo.

2Likes
0Comments
611Views
AA

2. Afraid


When i turned seven,
I was afraid of
getting lost.
And it was okay.

 

When i turned ten,
I was afraid of
getting left behind.
And it was okay.

 

When i turned thirteen,
I was afraid of
being let down.
And it was okay.

 

Now I turn fifteen,
and i've got 
lost
left behind
and let down.
And it's not okay.

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...