"Make it stop!"

English and Danish poems.

0Likes
0Comments
802Views
AA

5. "Stop!"

Jeg rettede mine øjne,

mod det der aldrig var der.

Jeg stræbte efter ting,

der aldrig bliver mine.

Jeg såede drømme,

der svandt stille hen.

Jeg elskede kærligheden,

men den elskede aldrig igen.

 

Jeg flår efter vejret,

den flår igen.

Jeg stirre mod horisonten,

men det gider jeg ikke igen.

Jeg retter min ryg,

og råber "Stop!"

Jeg er træt af kærligheden,

nu må det være nok.

 

Jeg ligger nu stille,

i en position der er ubehagelig.

Jeg tænker på de ting jeg gjorde,

de havde aldrig set mage.

 

Kærligheden var min,

men jeg gav den fra mig.

 

Jeg svigter dem der elsker mig,

det er en hyldest fra mig til dig.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...