"Make it stop!"

English and Danish poems.

0Likes
0Comments
800Views
AA

4. Porcelæn

Sneen falder, på min hud, og bliver til regn

Regnen bliver til en tåre, der fra mine øjne falder

Falder langt og langsomt, som om tiden stod stille

Lige så stille som min krop der er frosset

min krop knirker og værker, kan ikke bevæge mig

min krop lavet af porcelæn, kan ikke smile

Glæden var der aldrig

Hvad er jeg nu, har jeg nogensinde været andet?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...