Uvidenhed

Anne er blot 15 år gammel, og allerede hadet af forældre og klassekammerater. Hendes forældre mener at hun er ude af kontrol, men det bekymre ikke Anne, selvom hun gang på gang får stuearrest. Nicklas, er drengen i Anne's hjerte, men problemet er at Nicklas og hende er i den uendelige vennezone, og Nicklas ikke bemærker nogen af Anne's tydelige tegn. Uvidenhed er slemt.

2Likes
0Comments
1203Views
AA

1. Forord

 

Han kiggede på Anne med det kølige blik.Hun havde aldrig set ind i hans øjne, imens at de var sådan. En sort tot hår hang ned foran hans ene øje.

 

Alt var ikke, som det plejede. Livet var noget andet nu, nu hvor han ikke var i hendes liv, eller måske var han der stadig, men det var meget langt inde, men Anne vidste ikke præcis, hvor langt inde i hans hjerte hun var gemt, åbenbart en del bag ved Maria.

 

Vreden gik igennem hendes krop, det skulle være forbi, og hun ville ikke leve med det her længere, det her var bare for meget.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...