Tidsrejserne {Skolestil}

Hej med jer, dette her er en skole stil jeg lige vel dele med jer;)
Historien handler om den 17 årige forældreløse pige Ciara, der sammen med hendes bedsteveninde Chloe og en skolelærer Louis. Grunden til de flygter er onde mennesker der har over taget deres planet Wonderland.
Men efter mange år kommer de tilbage klar til at kæmpe.

2Likes
0Comments
656Views
AA

1. Citat

„Too young to die too old to cry too much in love to say goodbye.“

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...