freinds comes first

Isabella er rigtig gode venner, eller faktisk bedste venner med chris fra hendes klasse. En dag starter der en ny pige i deres klasse, som har det flotteste, lange, sote hår. Det første Isabella lægger mærke til ved hende, er hendes mørke øjne, helt sorte øjne. I frikvarteret siger hun det til Chris, men han høre ikke efter, han er optaget af den nye pige, som var hun et computer-spil. I denne histiorie kan du opleve både drab og kærlighed.

1Likes
0Comments
336Views
AA

1. Venner for livet

Lige siden jeg var 5 år har jeg kendt Chris. Det startede med han kom med en frø til mig, eller hvad det hedder, også spurgte han mig om vi skulle være venner, sådan lige pludseligt. Han sagde vi skulle være venner for livet. Det er ihvertfald det jeg husker (skal vi være venner for livet) Vi griner af det idag, det køre bare rundt inde i mit hoved, fordi hvad hvis du ikke holder. Den dag idag er vi stadig rigtig gode venner, faktisk bedste venner, hvis du spørger mig. Vi har ikke været sådan rigtig uvenner endu, eller?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...