Justin Bieber Imagine!!

Den handler om dig og Justin er kærester!<3

1Likes
0Comments
1106Views
AA

4. Del 4

Du sidder i flyveren. Du er lidt nervøs, for om de kan lide dig. Justin kigger på dig, han ser hurtigt at du er lidt nervøs, så han kommer helt tæt ind til dig, tager sin arm rundt om dig, og kysser dig på kinden. Du rømmer. Du elsker hver gang han kysser dig. I sidder og snakker, og pludselig siger piloten at i lander om 10 min. I sætter jer over og tager sikkerhedsselen på. Justin krammer dig fordi du er lidt bange, du har aldrig kunnet lide at flyve. Da i lander, kan du se Justins familie stå og vinke til jer dig og justin vinker igen. Da i er på vej over mod dem tager justin dig i hånden og siger det skal nok gå. da i næsten er henne ved dem kommer Justins mor løbene i armene på dig. I er på vej hjem i skal hjem og spise.

Da i er færdige med at se tager justin dig i hånden og siger at i skal ud og gå en lille tur. I gå hen til det sted hvor justin altid da han var lille i finder en bæk og ser solnedgangen den er så flot…

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...