gutter, klining og kjærlighet

Dette er min første norsk historie som the'll være litt å lese den.
Håper virkelig in'll liker det fordi det har tatt rimelig tid og finne i annen sammenheng.

3Likes
0Comments
972Views

6. 6

"ja" sier jeg og smiler tilbake. Vi begynner og gå vekk fra de andre som fortsetter og danse. Når vi hadde gått litt setter han seg ned og klapper vedsiden av seg, og sier at jeg skulle sette meg. Jeg satt meg vesiden av han og lente hodet mot skulderen hans. "Jeg liker deg" sier han til meg og tar den ene armen rundt meg. "Liker du meg?" spørr han meg og snur seg mot meg. "Kansje" sier jeg og ler, "Kansje?" sier han og ler han også. Han ser meg dypt inn i høynene og lener seg mot meg. Han kysser meg, men det går over til klining. Han lener seg over meg sånn at jeg blir liggende på sanda. Plutserlig stopper han og smiler stolt, "du liker meg" sier han og smiler det fine smile sitt. "okey da" sier jeg og ler "så liker jeg deg!" Han kysser meg igjen og sier....................

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...