gutter, klining og kjærlighet

Dette er min første norsk historie som the'll være litt å lese den.
Håper virkelig in'll liker det fordi det har tatt rimelig tid og finne i annen sammenheng.

3Likes
0Comments
1094Views

4. 4

"Jeg er Mathias" sa gutten med de blåe øynene. "Ja, jeg vet det" sa jeg uten og tenke meg om. "Jeg mener, jeg har hørt om deg" sa jeg fort. Han lo litt og smilte det fine smile sitt igjen."Dere to må komme ned på stranda klokka ni ikveld, det blir fest der" sa Mathias, "Vi kommer" sa jeg. "Bra, sees etter på da" sier han og går sin vei. Jeg ser bort på Karoline og sier "vill du bli med meg hjem?" "Vi ble akkuratt bedt på fest av Mathias" sier Karoline og stirrer ut i lufta. "Ja jeg vet det, men vil du bli meg med hjem?" spørr jeg henne igjen. "Å unnskyld" sier hunn og ler, "Ja vi stikker hjem til deg"..........
 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...